Sponsorzy

Dziękujemy!

Tak ekspansywna działalność naszego stowarzyszenia nie byłaby możliwa, gdyby nie grono osób i instytucji, które bądź to finansowo, bądź rzeczowo, czy organizacyjnie wspierają nasze przedsięwzięcia. Należą do nich:

 • Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie,
 • Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie,
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: programy Młodzież w działaniu oraz Erasmus +, Unia Europejska
 • Obywatele dla Demokracji, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • Szkoła Liderów
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Tartak: Michał Błachowiak
 • Parkiety. Podłogi: Roman Pol
 • Fundacja J&S Pro Bono Poloniae Warszawa,
 • Nadleśnictwo Łopuchówko,
 • Drukarnia Tomasz Kędziora Murowana Goślina,
 • MARK-DREW Marek Krotecki Boduszewo,
 • Firma Usługowa Konrad Strykowski Długa Goślina,
 • Bank PKO BP  Poznań,
 • DATA SOLUTIONS Sp. z o.o. Poznań,
 • TEQUILA POLSKA Sp. z o.o. Poznań,
 • Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie,
 • NSZZ „Solidarność” w Murowanej Goślinie – Wiesław Kaniecki,
 • F.P.H. Drutex,
 • Jeronimo Martins,
 • Klub Radnych Rady Miejskiej,
 • Stowarzyszenie „Region Hannover”,
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
 • Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej,
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
 • Firma Solaris Bus & Coach Bolechowo,
 • Firma El-Cab Murowana Goślina,
 • MURMEAT Grzegorz Klevenhagen w Murowanej Goślinie,
 • Firma „HANT” [www.hant.pl],
 • PHU „FART”,
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Mikuszewo,
 • Drużyna Wojów Piastowskich "Jantar" pod dowództwem Alberta Kiszkurno,
 • Sklep Wielobranżowy A.W. Łużni Murowana Goślina,
 • Spółdzielnia Rolniczo Handlowa „Rolnik” Murowana Goślina,
 • Cukiernia Paweł Piętka Murowana Goślina,
 • Towarzystwo Przyjaciół Zielonych Wzgórz,
 • Klub Strzelecki „Pod Ratuszem”,
 • Sołectwo Łopuchowo z sołtysem Janem Sygneckim,
 • Sołectwo Boduszewo z sołtysem Elżbietą Winogrodzką,
 • Sołectwo Długa Goślina z sołtysem Markiem Strykowskim,
 • Sołectwo Wojnowo z sołtysem Hanną Kramer,
 • Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół KGW „Goślińskie Chabry”,
 • Kapela „Eka Wuja Jacha”,
 • Gospodarstwo Rolne Urszuli i Kazimierza Kosakowskich w Raduszynie,
 • Chór Dziewczęcy z Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem Adrianny Wtorkowskiej,
 • Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie,
 • Zespół Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie,
 • Gimnazjum Nr 1 m Murowanej Goślinie,
 • Gimnazjum Nr 2 w Murowanej Goślinie,
 • WEBWIZARDS  [www.webwizards.pl],
 • mieszkańcy gminy Murowana Goślina, którzy goszczą u siebie reprezentantów innych gmin,
 • osoby prywatne: Agnieszka i Andrzej Mackiewicz, Tomasz Woroch, Małgorzata i Marek Perczyńscy,  Maria i Jacek Buchacz, Kazimierz Buliński, Michał Błachowiak, Marek Rumiński,  Piotr Wołyński,  Kuba Kucharzewski, Jerzy Pędziński, Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Wanda Tomkowiak, Wiktoria Stachowiak, Zbigniew Wojciechowski, Ryszard Osiadło, Tomasz Fiedler, Marzena i Roman Pol, Renata Sławek, Ewa i Andrzej Kujawa, Barbara Słomińska, Jacek Grala, Marcin Leitgeber, goślińska młodzież.

W imieniu własnym oraz wszystkich tych, którzy chlubią się rozwojem Ziemi Goślińskiej, mając zarazem nadzieję, że i my wspólnie z Państwem dokładamy do niego swoją cegiełkę, serdecznie dziękujemy.

W imieniu Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
Emilia Przybysz-Stemplewska