Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

Oficjalne partnerstwo  gmina Murowana Goślina posiada z Ochotnicą Dolną w Polsce (od 2001r.) oraz z Hemmingen leżącym w Niemczech k/Hanoweru (od 2002r.). Dzięki współpracy z tym ostatnim utrzymujemy kontakty również z jego miastami partnerskimi w Szkocji (Clydesdale District), Francji (Yvetot) i w Niemczech (Markkleeberg).

Logo Komitetu Partnerskiego Ziemi GoslinskiejNasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane wiosną 2003r. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć m.in. turnieje miast partnerskich, praktyki dla młodzieży, kursy języka polskiego dla obcokrajowców, naukę polskich tańców ludowych, występy grup artystycznych, turnieje szachowe, strzeleckie, piłki nożnej, turnieje miast partnerskich, udział biegaczy w imprezach biegowych u naszych partnerów, wzajemne wizyty rodzin, wystawę prac plastycznych dzieci ze wszystkich miast partnerskich pt. "Co nas smuci? Co nas bawi?, imprezę "W rytmie serca" nawiązującą do tradycji Nocy Świętojańskiej, połączoną z inscenizacją przez młodzież lokalnej goślińskiej legendy. Byliśmy współtwórcą stoiska gminy podczas Święta Europy w Hanowerze. W roku 2007 zorganizowaliśmy I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, którego uczestnikami byli wybitni artyści z Egiptu, Niemiec, Ukrainy i Polski. Zrealizowaliśmy projekt pt. "Wspólna Przeszłość - Wspólna Pamięć", przywracający pamięć o narodowościach żyjących w niegdyś  w naszej gminie (Polakach, Niemcach i Żydach). Współorganizowaliśmy VII Sztafetę Przyjaźni z Francji przez Niemcy do Murowanej Gośliny oraz Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży nt. wolontariatu, które miały miejsce w Górach Harzu w Niemczech. Wówczas to młodzież z Niemiec, Francji, Szkocji i Polski pracowała nad przywracaniem do natury trzęsawiska bagiennego. Uczestniczyliśmy w obchodach 5-lecia partnerstwa z Hemmingen w Niemczech. Wówczas odbył się kolejny turniej szachowy, a przed naszymi partnerami oraz na Święcie Polsko - Niemieckim w Nettlingen zaprezentował się gośliński dziecięcy zespół folklorystyczny. Uczestniczyliśmy ponadto w Międzynarodowym Przemarszu Bractw Kurkowych w Hanowerze.

Niektóre przedsięwzięcia realizujemy wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy, starając się na bazie wytworzonego zaufania inicjować także współpracę gospodarczą. W tym zakresie stworzyliśmy internetową bazę firm, zorganizowaliśmy udział wielkopolskich przedsiębiorców w Giełdzie Kooperacyjnej w Hanowerze. Uczestniczyliśmy w spotkaniu w Brukseli pt. "Nawiązujemy Kontakty" zorganizowanym przez Komitet Regionów.

W kolejnych latach planujemy kontynuację plenerów rzeźbiarskich, przewidujemy realizację projektu historycznego "Powrót do korzeni" oraz inne projekty, jak np.  różnego rodzaju turnieje, wymianę grup młodzieżowych, współpracę w dziedzinie sportu (piłka nożna, siatkówka, lekka atletyka), warsztaty taneczne, muzyczne, artystyczne, wymiany szkolne, wspólne projekty grup teatralnych, międzynarodowe spotkania muzyczne, a także realizację inicjatyw pobudzających lokalny rozwój gospodarczy.

Mnogość podejmowanych przez nas wyzwań, o których przeczytać mogą Państwo na niniejszej stronie, wiele inicjatyw i pomysłów dzięki aktywności stabilnej już grupy członków i współpracowników stowarzyszenia - choć nie bez trudu spowodowanego przede wszystkim ramami czasowymi, jakie wyznacza praca zawodowa i życie osobiste - udaje się realizować.

Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie jest organizacją otwartą, działającą bez jakichkolwiek uprzedzeń i dyskryminacji. Jego członkiem może być każdy mieszkaniec gminy Murowana Goślina i nie tylko, także osoba związana z naszą gminą poprzez pracę zawodową, działalność społeczną, czy poprzez inne kontakty. Członkami stowarzyszenia mogą być też cudzoziemcy. Obecnie w skład Komitetu wchodzą m.in.: nauczyciele, działacze kultury, lokalni artyści, działacze samorządowi, członkowie innych miejscowych stowarzyszeń i organizacji, gospodynie domowe, studenci. Poza wykonywaną pracą codzienną osoby te udzielają się w działalności na rzecz lokalnych społeczności, a swoją wiedzę i doświadczenie pragną wykorzystać dla rozwoju więzi partnerskich pomiędzy Murowaną Gośliną a innymi współpracującymi miejscowościami i regionami w kraju i za granicą. Swoje cele stowarzyszenie realizuje dzięki społecznej pracy członków.  Przynależność do organizacji jest dobrowolna, toteż - zgodnie z naszym pragnieniem, aby przy Komitecie skupiło się jak największe grono ludzi aktywnych - pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców do współpracy. Wśród zalet wynikających z tego zajęcia, poza rozwojem własnym, są - zwłaszcza dla ludzi młodych - te elementy, które znacznie ułatwiają start zawodowy tj. doświadczenie w planowaniu i realizacji konkretnych przedsięwzięć, zdobywanie umiejętności w zakresie opracowywania wniosków o dotacje, kształcenie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania kontaktów z ludźmi, doskonalenie języków obcych, wzrost pewności siebie oraz poczucia własnej wartości itp.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy mają ochotę i pomysły na współpracę, natomiast mieszkańcom gmin partnerskich życzymy dużo satysfakcji z przedsięwzięć, w których dane im będzie uczestniczyć. Za Państwa zaangażowanie z góry dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy dotychczas wspierali nas swoimi pomysłami. Dziękujemy dotacjodawcom i tym, którzy udzielili nam pomocy rzeczowej. Na koniec dziękujemy naszym partnerom z innych miast, dzięki aktywności których współpraca może się rozwijać.
 
Wszystkim Państwu będziemy wdzięczni za wszelkie opinie na temat podejmowanych przez nas działań oraz propozycje w tym zakresie. Można je przekazać osobiście podczas comiesięcznych spotkań oraz pocztą elektroniczną - szamaim@wp.pl.

W imieniu Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
Jakub Niewiński
Prezes

Statut Komitetu Partnerskiego Ziemi Goslinskiej Statut Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślinskiej Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2013 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2014