Wizyta studyjna w Norwegii w ramach dwustronnej współpracy polsko-norweskiej na rzecz zwalczania dyskryminacji

Wizyta studyjna w Norwegii w ramach dwustronnej współpracy polsko-norweskiej na rzecz zwalczania dyskryminacji

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej po raz kolejny zaprosił do wspólnego działania Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Zespół Szkół w Lisewie Malborskim oraz społeczność romską. Tym razem głównymi adresatami projektu będą nauczyciele z wymienionych szkół oraz edukatorzy romscy. Na początku października odbyła się wizyta studyjna w Norwegii, której celem było pozyskanie norweskich partnerów do projektu. Uczestniczyli w niej nauczyciele szkół z Murowanej Gośliny oraz Lisewa Malborskiego. Dzięki dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przez pięć dni polscy nauczyciele poznawali system szkolenia nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Spotkali się m.in. z nauczycielami i wykładowcami norweskiej uczelni pedagogicznej HiNT - Nord-Tr?ndelag University College w Levanger, edukatorami zajmującymi się edukacją prawnoczłowieczą w the Falstad Center oraz trenerami z zakresu edukacji anty-dyskryminacyjnej, którzy w swojej pracy wykorzystują interaktywną metodę pracy z grupą ludzi, tzw. Theater Opressed (polskie tłumaczenie: Teatr Uciśnionych lub Teatr Forum). Poznali także metodę bezpośredniej pracy z Romami, tzw. streetworking. Spotkali się z wolontariuszem z pozarządowej organizacji Folk et Folk (Ludzie są Ludźmi), który opowiedział o swoich działaniach na rzecz mniejszości romskiej w Norwegii. Ważnym elementem wizyty studyjnej były wizyty w Międzykulturowym Muzeum, w którym przygotowano bardzo interaktywną i multimedialną wystawę na temat historii, kultury i obyczajów społeczności romskiej w Norwegii. Druga wizyta odbyła się w Holocaust Center w Oslo, gdzie nauczyciele zapoznali się z norweskim sposobem narracji o Shoah.

Poznane narzędzia pracy na rzecz równości i tolerancji zostaną wykorzystane podczas projektu "Potrzebujemy Różnorodności - Akademia Spotkań" skierowanego do nauczycieli i uczniów ze szkół w Murowanej Goślinie oraz Lisewie Malborskim oraz uczniów i edukatorów romskich. Projekt będzie realizowany po otrzymaniu grantu od lutego do końca sierpnia 2015 roku.

Link do publikacji:

Jakub Niewiński oraz Michał Romanowski , 2014-11-14