Sukces projektu "Nakręćmito!" MUROWANA (re) AKTYWACJA

Młodzież z Murowanej Gośliny już od wielu miesięcy przygotowywała się do tego projektu. Ponad sto osób uczestniczyło w diagnozie, dzięki której po raz pierwszy zobaczyliśmy ludzi młodych z miasta i gminy Murowana Goślina, kim są, co lubią robić i czego im potrzeba. Eksperci Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży wybrali naszą diagnozę spośród 250 zgłoszonych do konkursu. Znaleźliśmy się w gronie 66 szczęśliwców. Był to pierwszy krok do wymyślenia działań odpowiadającym przeprowadzonej diagnozie. W maju ogłoszono liczbę organizacji, którym przyznano dofinansowanie - 28 z całej Polski, w tym cztery z Wielkopolski.

Działania w ramach MUROWANEJ (re) AKTYWACJI umożliwią młodym ludziom rozwinięcie umiejętności społecznych, sprawnego komunikowania się z innymi i pracy w grupie oraz sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi oraz instytucjami. Umożliwią im także aktywne uczestnictwo w planowaniu, przygotowaniu i realizacji różnorodnych zajęć w ciekawej formie (wzmocnienie kreatywności i samodzielności) oraz stworzą szansę publicznej ich prezentacji (wzmocnienie wiary we własne mocne strony i w możliwość odniesienia sukcesu).

Zaplanowany w projekcie film stanie się pretekstem do różnorodnych działań młodych ludzi, którzy rozwiną swoje kompetencje współpracy w grupie, planowania i organizowania czegoś dla innych oraz odkryją swój potencjał twórczy, poprawią relacje z innymi i wzmocnią poczucie własnej wartości. Ludzie młodzi doświadczą bycia członkiem grupy oraz własnego sprawstwa i wpływu na otoczenie. Uczestnicy projektu zaplanują remont/adaptację/rewitalizację małej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 na salę kinową/multimedialną. W Murowanej Goślinie jeszcze 25 lat temu działało prężnie kino, po którym została tylko ruina. Młodzież reAKTYWUJE więc kino i zaprosi lokalną społeczność na comiesięczne seanse połączone z dyskusją. 3-osobowe zespoły, będą pracować nad materiałem reportażowym na temat wybranej organizacji pozarządowej/stowarzyszenia/grupy nieformalnej. Poprzez nakręcony reportaż-film młodzi uczestnicy projektu reaktywują daną grupę, wzmocnią jej potencjał, wykorzystają do tego aparaty oraz telefony komórkowe. Utrwalą nie tylko profil danego stowarzyszenia/organizacji/grupy, ale przyjrzą się jej codziennej działalności oraz realizowanym projektom (młodzi ludzie staną się swoistymi obserwatorami wybranych działań danej grupy). Dzięki reportażom powstanie pierwszy w Murowanej Goślinie katalog prężnie działających stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, dający szansę lepszej komunikacji pomiędzy organizacjami i ich członkami. Na zakończenie projektu w trakcie jego świętowania zostanie wyłoniony najlepszy reportaż i otrzyma statuetkę anioła, znajdującego się w herbie Murowanej Gośliny. Dzięki działaniom młodzi ludzie wzmocnią wiarę we własne siły oraz pewność siebie i poczucie własnej wartości. Praca nad koncepcją adaptacji/remontu rozwinie umiejętność współpracy w grupie przy uwzględnianiu poglądów innych ludzi. Ważna będzie także umiejętność dzielenia się obowiązkami. Młodzi ludzie nawiążą współpracę z różnymi organizacjami. Na zakończenie projektu jego uczestnicy przygotują wielką galę, na którą zaproszą rodziców, dziadków, wszystkich sojuszników, partnerów, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, nauczycieli, swoich rówieśników oraz przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. Odbędzie się ona w Auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie. W trakcie spotkania zostaną pokazane reportaże o stowarzyszeniach i innych grupach, które powstawały przez 8 miesięcy i zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Projekt jest realizowany w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2015" finasowanego przez Polsko - Amerykańską Fudnację Wolności.

Murowana (re) AKTYWACJA Murowana (re) AKTYWACJA

Jakub Niewiński, 2015-06-15