"MPiP: Mosty Przyjaźni i Pokoju" projekt realizowany ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Wydarzenie "MPiP: Mosty Przyjaźni i Pokoju" było częścią mie?dzynarodowych spotkań miast partnerskich i zaprzyjaźnionych w Murowanej Goślinie z Niemiec (Hemmingen) oraz Białorusi (Oszmiana). Przedstawicielka gruzińskiego stowarzyszenia "Kartlosi" Megi Bibiluri (mediatorka oraz stypendystka Erasmusa) odwiedziła Murowaną Goslinę, by wspólnie uczestniczyć w dyskusji na temat wartości przyjaźni i pokoju jako fundamentu budowania społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Podzieliła sie? z nami swoim dos?wiadczeniem prowadzenia mediacji w Osetii Południowej, gdzie cały czas jest napięta sytuacja. Opowiedziała nam także o innych inicjatywach swojej organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego zaangaz?owanego w proces dialogu między różnymi grupami ludzi, w tym o swoim innowacyjnym projekcie dla lekarzy gruzińskich i osetyńskich realizowanym we współpracy z lekarzami żydowskimi i palestyńskimi. Wspólnie z naszymi zagranicznymi gośćmi, przedstawicielami i przedstawicielkami goślińskich organizacji pozarządowych, radną miasta i gminy, byłym burmistrzem oraz młodzieżą z Koła Wielokulturowego oraz klasy interdyscyplinarnej "Hipolit" dyskutowaliśmy nt. wyzwan?, jakie stoja? przed mieszkańcami/lokalną społecznością w obliczu narastających zachowań ksenofobicznych oraz rasistowskich. Przeprowadziliśmy także wspólną debatę dotyczącą odpowiedzialności nie tylko władzy, ale także organizacji pozarza?dowych za promowanie pokoju i postaw akceptacji róz?norodnos?ci. Po części dyskusyjnej młodziez? zaprosiła gos?ci oraz lokalna? społecznos?c? do wspólnego wycinania szablonów z hasłami promuja?cymi pokój i przyjaźń. Naste?pnie wszyscy che?tni, wykorzystuja?c wczes?niej przygotowane szablony, mogli umies?cic? je/namalowac? na bawełnianych torbach. Całość spotkania zakończyliśmy przyjemnym akcentem kulinarnym - wspólnym gotowaniem a potem degustacją potraw z różnych stron świata. Dzięki temu wydarzeniu pojawił się pomysł na wspólną inicjatywę polsko - gruzińską w ramach programu RITA.

Jakub Niewiński, 2016-10-01