II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "PUSZCZA ZIELONKA" jedną z imprez towarzyszących Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej

W dniach od 28 sierpnia do 14 września 2008r. na terenie gminy Murowana Goślina w Pławnie odbędzie się    II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Puszcza Zielonka”. Weźmie w nim udział kilkunastu rzeźbiarzy z: Ukrainy, Niemiec i Polski. Artyści będą wykonywać swoje prace w drewnie, glinie, wiklinie, kamieniu. Będą one następnie prezentowane na wystawach. Pierwsza odbędzie się 13 września w miejscu pleneru na terenie gospodarstwa agroturystycznego Hotelik Rozmaitości, kolejna, jeszcze we wrześniu, na  poznańskiej Malcie. Tam część artystów będzie również tworzyć nowe prace. Miejscem ostatniej wystawy, która zbiegnie się z terminem Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu będzie Poznańska Palmiarnia. Plener jest bowiem jedną z imprez towarzyszących wydarzeniu „Rok Klimatu i Środowiska” oraz  Konferencji Klimatycznej. Z tym związany jest też temat pleneru – WODA. Poprzez realizację przedsięwzięcia w naturalnej scenerii Puszczy Zielonki, wykorzystanie naturalnych materiałów rzeźbiarskich, jak również samo motto pleneru organizatorzy pragną zwrócić uwagę odbiorcom na fakt, że dbałość o naturę powinna być wyzwaniem dla wszystkich mieszkańców od najmłodszych lat ich życia począwszy. A przekazywanie tego za pomocą sztuki to niekonwencjonalny sposób na dotarcie z tematem do szerokiego grona odbiorców.

W dniu 10 września uczestnicy pleneru przeprowadzą warsztaty dla młodzieży, która będzie miała okazję zapoznać się z pracą rzeźbiarza, z technikami rzeźbienia oraz z osiągnięciami poszczególnych artystów, a także podjąć próby samodzielnego  rzeźbienia. W trakcie warsztatów odbędzie wykład na temat: "Aspekty wody w środowisku", który poprowadzi dr Jan Śmiełowski prezes Fundacji Biblioteka Ekologiczna Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu. Podsumowaniem pleneru będzie katalog przygotowany na wystawę w Palmiarni.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest artystka-rzeźbiarka  Grażyna Szymała-Wołyńska, a realizatorem pomysłu stowarzyszenie Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej. Pomysł ten powstał na bazie dotychczasowej współpracy stowarzyszenia w dziedzinie kultury, sztuki, muzyki, jaką realizowało wspólnie z mieszkańcami różnych miast i krajów. Dotychczas były to grupy z: Niemiec, Francji, Szkocji, Ukrainy, Egiptu oraz z Polski. Ubiegłoroczny plener cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, regionu i mediów. Zamierzeniem organizatorów jest, by przedsięwzięcie to na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych nie tylko gminy, ale i Wielkopolski i by było znaczącym elementem promującym ten teren oraz aktywność  mieszkańców. Dzięki kolejnym edycjom organizator planuje prezentować mieszkańcom  i turystom  różną kulturę, technikę jego uczestników. Pragnie, by artyści wzajemnie od siebie,  a także z uroczego miejsca Puszczy Zielonki czerpali inspiracje do dalszej twórczości. Natomiast dzięki współpracy z firmami i osobami prywatnymi, którzy w zamian za wsparcie przedsięwzięcia mogą nabyć powstałe podczas pleneru dzieła, istnieje szansa na  stworzenie w przyszłości specjalnego szlaku w Puszczy Zielonce poświęconego plenerowi. Sami artyści w chwilach wolnych będą mieli okazję poznać gminę i region oraz wziąć udział w lokalnych wydarzeniach artystycznych, a podczas spotkania inaugurującego w gronie organizatorów i sponsorów obejrzą występ muzyczny Cecylii Matysik – Ignyś / harfa.

Przedsięwzięcie realizowane jest  we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Fundacją Malta Poznań EU oraz z Poznańską Palmiarnią przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska  w Poznaniu oraz sponsorów: Daria i Tomasz Woroch, Data Solutions i Tequila Polska, Nadleśnictwo Łopuchówko, Drukarnia Tomasz Kędziora, Małgorzata i Marek Perczyńscy, Agnieszka i Andrzej Mackiewicz, DEALER STIHL Murowana Goślina, MARK-DREW Violetta i Marek Kroteccy, Firma Usługowa Konrad Strykowski, Anna Schmidt, Kazimierz  Kwiatkowski, Marek Rumiński, Andrzej Zieleniewski, Krzysztof Spiżewski, Iwona Lisiecka,  Firma Transportowo Handlowa Zofia i Tadeusz Kłos.

Serdecznie zapraszamy.  Wszystkim zainteresowanym z przyjemnością udzielimy dalszych informacji.

Emilia Przybysz-Stemplewska, 2008-08-13